Vitamin B

Det finns 8 stycken B-vitaminer som alla är vattenlösliga.

Förr trodde man att alla var ett och samma ämne men det har visat sig genom åren att egentligen handlar om 8 st. kemiskt distinkta ämnen.

Det har funnits fler ämnen vid olika tillfällen som kallats b-vitaminer men dessa har förlorat sin ”status” då dom inte stämde in med resten av b-vitamin familjen. Vitamin B har flera olika funktioner i kroppen. Bland annat så stimulerar dom ämnesomsättningen, immunsystemet och celldelningen i kroppen.

Att ha brist på någon av de olika b-vitaminerna kan leda till diverse olika sjukdomar. Även överintag kan ha skadliga effekter, dock är detta ovanligt.