Vitamin K

Den huvudsakliga funktionen för vitamin K är att reglera blodpropp.

Vitamin K finner du bl.a. i:

  • Solljus, berikade mjölk och margarin, ägg och smör

Symptom vid brist:

Brist av vitamin K är mycket sällsynt, men vissa villkor eller mediciner som påverkar vitamin K absorption kan leda till onormal blodproppsbildning.